สถิติ

004921

 จากผู้ดูแลระบบ

www.watchomtong.org กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุง ต้องขออภัยทุกท่านที่เข้าชมและค้นคว้าข้อมูล
ผู้จัดทำกำลังรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๑ กันยายน ศกนี้.

ยินดีต้อนรับสู่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.watchomtong.org

----- กำลังปรับปรุง และพัฒนาระบบ -------

 

พระธรรมมังคลาจารย์

พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง) ปัจจุบัน(๒๕๕๙) มีอายุ ๙๒ ปี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร,

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุศรีจอมทอง ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ ๒ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมท

 

วิเวก (ความสงัด)

โอวาทธรรมจากพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ช่วงเช้า เวลา ๐๕ . ๐๐ น. ช่วงเข้าพรรษา เรื่อง วิเวก (ความสงัด) ๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒

พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสำนักพระราชวัง มาถึงท่าอากาศ

คณะพระภิกษุ - แม่ชีชาวจีน

วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาส วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) ได้นำคณะพระภิกษุ - แม่ชีชาวจีน เดินทางมาสักการะพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจา

 

งานฉลอง พัดยศเปรียญธรรม ๒๕๕๙

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาให้ มีพิธีฉลองเปรียญธรรม ประจำปี๒๕๕๙ แด่ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี โยคี ผู้สอบไล่ได้เปร

พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีจอมทอง

พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีจอมทอง

พิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง

พิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง

การก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลจอมทอง (๒๕๕๕-๒๕๕๗) (๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)

การก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลจอมทอง (๒๕๕๕-๒๕๕๗) (๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)

การบำเพ็ญกุศลศพพระเทพมหาเจติยาจารย์

การบำเพ็ญกุศลศพพระเทพมหาเจติยาจารย์

สมโภชวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ๕๒๑ ปี

สมโภชวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ๕๒๑ ปี

Engine by