ดูบทความพระอุโบสถ

พระอุโบสถ


ตามตำนานพระบรมธาตุกล่าว ถึง  พระอุโบสถวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหารถือเป็นสถานที่สำคัญที่จากตำนานพระบรมธาตุ  ได้ระบุว่า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทำภัตตกิจ (เสวยอาหาร) เมื่อครั้งที่ท่านเสด็จมายังดอยจอมทองแห่งนี้จึงถือเป็นประเพณีกับสืบแต่ครั้งอดีต
ที่จะต้องมีประเพณีนิมนต์พระบรมธาตุไปบูชาข้าวที่อุโบสถจนถึงทุกวัน

จารึก วัดพระธาตุศรีจอมทอง ชม. ๑๘ (พ.ศ. ๒๐๘๓) สมัยท้าวซายคำ พระราชมารดาของพระองค์ให้เอาวิหารวัดศรีบุญเรืองหรือ
วัดวังหัวควายนี้มาแปลงเป็นพระอุโบสถ และนำพระพุทธรูปมาไว้ในพระอุโบสถ
นี้

 

จุลศักราช ๑๒๙๒ (พ.ศ. ๒๔๗๓) ปีมะเมีย เดือน ๖ เหนือ ขื้น ๔ ค่ำ
ได้รื้ออุโบสถหลังเก่าเพื่อสร้างใหม่  ฝ่ายพระมีพระครูพุทธศาสน์สุประดิษฐ์
เจ้าอาวาสเป็นประธานภายนอก ฝ่ายบ้านเมือง มีพระราชายาเจ้าดารารัศมี
และเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เป็นประธาน มีขุนศรีคามราษฎร์
เป็นกำนันพร้อมด้วย  ทายกทายิกาศรัทธาทั่วไปได้บริจาคทรัพย์ปลูกสร้างอุโบสถขึ้นใหม่โดยได้จ้างขุนพิจารณ์โยธา เชียงใหม่ เป็นนายช่าง สิ้นเงินค่า ปลูกสร้าง รวมทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๐๙ พระครูสุวิทยธรรม บูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหารสิ้นทุนทรัพย์ ๗๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๔๓  พระเดชพระคุณพระราชพรหมาจารย์ได้บูรณะซ่อมแซม
พระอุโบสถ พร้อมทั้งให้มีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถว่าด้าย เรื่อง ตำนานพระทักขิณโมลี

 

04 มกราคม 2562

ผู้ชม 77 ครั้ง