shopup.com

สถิติ

1574061

 จากผู้ดูแลระบบ

www.watchomtong.org กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุง ต้องขออภัยทุกท่านที่เข้าชมและค้นคว้าข้อมูล
ผู้จัดทำกำลังรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ.

ติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

Wat Phradhatu Sri Chom tong Voravihara
Banluang.Chomtong.ChiangMai 50160. Thailand
โทร 053342184-6 โทรสาร 053342187

แผนที่

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com