Language :      Font Size : A  A  A
 ขอเชิญร่วมงาน พิธีสมโภชคัมภีร์อรรถกถา ฉบับอักษรธรรมล้านนา วันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. รายละเอียดสอบถาม สำนักงานวิปัสสนาฯ. 053-342-184.-6ที่อยู่วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร / สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์053342184-6
มือถือ-
โทรสาร053826869
การเดินทางโดยรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่
รถประจำทางที่ผ่านรถประจำทางเชียงใหม่-ฮอด,รถประจำทาง(สองแถว) เชียงใหม่-จอมทอง
การเดินทางจากกรุงเทพขนส่งสายเหนือ กรุงเทพ-จอมทอง,เครื่องบินโดยสาร,รถส่วนตัว
สถานที่ใกล้เคียง จุดสังเกต-