Language :      Font Size : A  A  A
 วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร / สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑. ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160. โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5334-1664,0-5382-6869,08-9850-0105ที่อยู่วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร / สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์053342184-6
มือถือ-
โทรสาร053826869
การเดินทางโดยรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่
รถประจำทางที่ผ่านรถประจำทางเชียงใหม่-ฮอด,รถประจำทาง(สองแถว) เชียงใหม่-จอมทอง
การเดินทางจากกรุงเทพขนส่งสายเหนือ กรุงเทพ-จอมทอง,เครื่องบินโดยสาร,รถส่วนตัว
สถานที่ใกล้เคียง จุดสังเกต-