สถิติ

165076

 จากผู้ดูแลระบบ

www.watchomtong.org กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุง ต้องขออภัยทุกท่านที่เข้าชมและค้นคว้าข้อมูล
ผู้จัดทำกำลังรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๑ กันยายน ศกนี้.

 

พระธรรมมังคลาจารย์

พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง) ปัจจุบัน(๒๕๕๙) มีอายุ ๙๒ ปี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร,

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุศรีจอมทอง ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ ๒ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมท

 

วิเวก (ความสงัด)

โอวาทธรรมจากพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ช่วงเช้า เวลา ๐๕ . ๐๐ น. ช่วงเข้าพรรษา เรื่อง วิเวก (ความสงัด) ๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒

พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสำนักพระราชวัง มาถึงท่าอากาศ

คณะพระภิกษุ - แม่ชีชาวจีน

วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาส วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) ได้นำคณะพระภิกษุ - แม่ชีชาวจีน เดินทางมาสักการะพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจา

   

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร โปรดพระราชทานฯ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร โปรดพระราชทานฯ

ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลจอมทอง

ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลจอมทอง

๙๐ ปี พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (หลวงปู่ทอง)

๙๐ ปี พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (หลวงปู่ทอง)

Engine by