Nuns Application ordained 2-11

หมวดหมู่: Application


ใบสมัครเข้าร่วมโครงการบวชชีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในระหว่างวันที่ ๒ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
-------------------------------------------------------------------
แสดงตนรายงานตัววันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ส่งใบสมัครก่อนที่ www.facebook.com/watchomtong หรือโทรสาร 053 342 187

29 พฤศจิกายน 2559

ผู้ชม 1166 ครั้ง