พระพรหมมงคล วิ.

หมวดหมู่: PMK

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโลมหาเถระ)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนาม ที่
พระพรหมมงคล ภาวนาโกศลสุพพิธาน วิปัสสนาบริหารพิสุทธิ์ ปาวจนุตตมานุศาสน์ คัมภีรญาณพิลาสธำรง มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ดาวน์โหลดภาพได้ที่นี้. กดเพื่อดาวน์โหลด ภาพขนาดใหญ่

05 ธันวาคม 2559

ผู้ชม 1681 ครั้ง